POZIOMY NIEMIECKIEGO


 

 

 

Poziomy języka niemieckiego

 

Nauka języka niemieckiego w naszej szkole odbywa się na ośmiu stopniach zaawansowania językowego.

Podział na poziomy biegłości językowej został określony zgodnie ze standardami Rady Europy.

 

Poziom 1

A1 Podstawy - Grundstufe 1

Schritte 1-2 / Początkujący

 

Poziom 2

A1 Podstawy - Grundstufe 1+

Schritte 1-2 / Podstawowy

 

Poziom 3

A2 Postępy - Grundstufe 2

Schritte 3-4 / Ponadpodstawowy

 

Poziom 4

B1 Skuteczność - Grundstufe 3

Schritte 5-6 / Średniozaawansowany

 

Poziom 5

B1 Skuteczność

Vor Zertifikat Deutsch / Średniozaawansowany

 

Poziom 6

B1 Skuteczność

Zertifikat Deutsch / Średniozaawansowany  (ZD B1)

 

Poziom 7

B2 Swoboda

Mittelstufe 1 / Zaawansowany (GZ B2)

 

Poziom 8

C1  Biegłość

Mittelstufe 2 / Zaawansowany (GZ C1)

 

 


 

Poziom 1 i 2 Grundstufe 1 i 1+

Poziom 1 jest przeznaczony dla osób początkujących, które nigdy nie uczyły się języka niemieckiego. Natomiast poziom 2 jest dla osób, które mają już podstawy niemieckiego, czy też dla tych, którzy przez dłuższy czas nie mieli możliwości korzystania ze swojej znajomości niemieckiego. Studentom czasem brakuje wiary w siebie i w swoje możliwości językowe. Również zdarza się, że nie są przywykli do nauki w grupach i do profesjonalnych metod nauczania języka. Metody te mianowicie polegają na tym, iż nauczyciel wybiera odpowiednie ćwiczenia, które umożliwiają studentom w pełni wykorzystać i pogłębiać ich znajomość niemieckiego. Dzięki bezstresowej i przyjemnej atmosferze nauki, częstej, regularnej praktyce, dobremu pokierowaniu przez nauczyciela oraz "żywemu" językowi studenci szybko stają się pewni swych umiejętności i dobrze bawią się na zajęciach.

Pod koniec kursu będziesz:


 

 Poziom 3 Grundstufe 2


Studenci na poziomie 4 i 5 znają już podstawową gramatykę niemiecką, lecz często brakuje im słownictwa do prowadzenia rozmów. Albo - studenci mają duży zasób stów, lecz brak im podstaw gramatycznych. Zajęcia mają za zadanie rozwijać zręczność językową studentów w rozmawianiu, pisaniu i czytaniu.

Pod koniec kursu będziesz:


 

Poziom 4 Grundstufe 3

 
Na poziomie średniozaawansowanym studenci przeważnie posiadają dobrą, pasywną znajomość gramatyki. Chociaż słownictwo jest ograniczone, studenci mogą być bardziej zaawansowani w niektórych znanych im tematach. Aby posiadali większą pewność posługiwania się językiem niemieckim, powinni rozwijać płynność mówienia, czytania i pisania.
 

Pod koniec kursu będziesz:


 

Poziom 5 i 6 Zertifikat Deutsch

 

Na kurs przygotowujący do egzaminu ZD kwalifikują się słuchacze po około czterech latach nauki j. niemieckiego. Ogólnie zakłada się, że kandydaci na tym poziomie poznali już większość struktur gramatycznych i że potrafią porozumiewać się w j. niemieckim z dużą łatwością, choć ich wypowiedzi, zarówno ustne jak i pisemne, bywają uproszczone i nieprecyzyjne. Jednym z głównych zadań kursu ZD, poza sukcesywnym rozwijaniem umiejętności językowych, jest także przygotowywanie kandydatów do rozwiązywania zadań typowo egzaminacyjnych, takich jak np. przekształcanie zdań, udzielanie rozwiniętych wypowiedzi ustnych lub pisemnych, argumentowanie wyborów i opinii, czy też wysłuchiwanie szczegółowych informacji.

Poziom kompetencji językowej:
Po ukończeniu kursu ZD słuchacz staje się niezależnym użytkownikiem języka, co w praktyce oznacza, iż swobodnie operuje głównymi strukturami gramatycznymi, tak w mowie jak i piśmie, wykazując znajomość bogatej gamy słownictwa, co umożliwia komunikowanie się w rozmaitych sytuacjach społecznych. Osoba, która zdała egzamin ZD, potrafi z łatwością sporządzić notatkę służbową, napisać sprawozdanie czy też list o charakterze formalnym, a także zdać relację ustną z zaistniałych wydarzeń. Rozumienie tekstów pisanych i języka mówionego wykracza poza umiejętność wychwycenia konkretnych informacji, pozwalając także na dokonanie analizy lub syntezy, wyciągnięcie ogólnych wniosków czy też odczytanie intencji autora.